www.pieels.be tijdelijk offline

Tegen mijn prozaische gewoonte in zal ik het hier kort proberen te houden. Nood breekt immers wet.

Onze website werd blijkbaar gehackt. Een snoodaard heeft in onze berichten reclameboodschappen ingevoegd ten bate van grijsaards die hem niet meer om hoog krijgen, of jongere mannen die hem niet meer de hele nacht omhoog gehouden krijgen.

Uiteraard willen wij hier geen forum aan bieden. Tijdelijk gaan wij dan ook onder de radar, tot het euvel verholpen is.

Hopelijk tot binnenkort. Gelieve ons te verontschuldigen voor het ongemak.

Pieter en Els